مدیران  بخش های پایتخت  را به شما معرفی میکنیم.

مهناز ذاکری
صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایتخت

    o مدیر بخش طراحی
    o مدیر بخش فروش
    o مدیر پشتیبانی طراحی

 

 

امیر بردبار 
مدیر داخلی


    o سردبیر لنگه نیوز
    o مدیر بخش پشتیبانی
    o روابط عمومی

 

 

امید بردبار
مدیر بخش تجارت الکترونیک


    o فعالیت : مشاوره در بخش تجارت الکترونیک
    o مدیر سایت مدرسه تجارت الکترونیک

 

 

 

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تجارت الکترونیک استان هرمزگان می باشد